top of page

Privacy BELEID            

Bij Cleaningstart hechten we veel waarde aan uw privacy en zijn we toegewijd aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1.  Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten:

  • Naam, contactgegevens en adres

  • Betalingsinformatie

  • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website, zoals IP-adres, browsertype, datum en tijd van toegang

2.  Gebruik van verzamelde informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw aanvragen en het leveren van onze diensten

  • Het beheren van uw account en het communiceren met u over uw account

  • Het verbeteren van onze website en diensten

  • Het verzenden van marketingcommunicatie, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven

  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

3.  Gegevensbescherming

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of wijziging. We gebruiken beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling van gegevens, beperkte toegangsrechten, firewalls en periodieke beveiligingsaudits.

4.  Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze veilig verwijderen of anonimiseren.

5.  Delen van informatie met derden

We kunnen uw persoonsgegevens delen met betrouwbare derde partijen die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers. We zorgen ervoor dat deze derde partijen voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving en passende beveiligingsmaatregelen treffen.​

6.  Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en bezwaar tegen verwerking. U kunt ook uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment intrekken.

7.  Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de functionaliteit van de website te verbeteren en uw gebruikservaring te optimaliseren. 

De volgende cookies worden gebruikt:

XSRF-TOKEN   (wordt gebruikt voor veiligheidsredenen)

HS   (wordt gebruikt voor veiligheidsredenen)

SSR-caching   (wordt gebruikt voor de website te renderen)

CIDX   (wordt gebruikt voor het systeem te monitoren/errors te voorkomen)

Browser_sess   (wordt gebruikt voor het systeem te monitoren/errors te voorkomen)

TS*   (wordt gebruikt voor veiligheid en anti fraude redenen)

bSession   (wordt gebruikt voor surfgedrag)

Fedops.logger.X   (wordt gebruikt voor stabiliteit en surfgedrag)

Language   (wordt gebruikt om taal-voorkeuren op te slagen)

8.  Wijzigingen in het privacybeleid en cookies

We behouden altijd het recht om ons privacybeleid aan te passen.

Neem bij vragen of opmerkingen over ons privacybeleid contact met ons per e-mail op info@cleaningstart.be.

bottom of page